Un cik karsts 2100. gadā būs tavā pilsētā?

Jau šobrīd gaisa temperatūra vasaras sezonā visā pasaulē ir kļuvusi ievērojami augstāka, salīdzinot ar pagājušo gadsimtu, un, ja līdz gadsimta beigām netiks samazināts oglekļa dioksīda (CO2) piesārņojums, temperatūra turpinās paaugstināties. Vislielākās klimata izmaiņas paredzamas tieši pilsētās. Pasaulē strauji pieaugošais iedzīvotāju skaits kombinācijā ar urbāno siltuma salas efektu, kas spēj pilsētās paaugstināt gaisa temperatūru līdz pat +7,8 … Turpināt lasīt
Un cik karsts 2100. gadā būs tavā pilsētā?