Vēl nepieredzēta dabas situācijas pasliktināšanās, miljonam sugu draud izmiršana

Daba iet bojā tādā ātrumā, kāds pasaules vēsturē vēl nav pieredzēts. Savvaļas sugas izmirst aizvien straujāk, un tas radīs ļoti smagas sekas cilvēkiem visā pasaulē.