Latvijas plāns, lai pielāgotos klimata pārmaiņām

VARAM ir izstrādājusi Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam, ko apstiprināja Ministru kabinets. Tas paredz ieviest vairāk nekā 80 pasākumu, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem un tautsaimniecībai labāk pielāgoties klimata pārmaiņām un tādējādi mazinātu klimata pārmaiņu radītos zaudējumus.