Uzlādēts

Tavs ceļvedis atjaunojamajā enerģijā

Par projektu

Doma par šo lapu radās pēc tam, kad Kārlis saprata, ka ir ļoti daudz informācijas pieejama par tādām tēmām, kā atjaunojamie energoresursi, elektromobiļi, enerģijas uzglabāšana, bez atkritumu domāšanu (zero waste thinking), bet ļoti maz šīs informācijas ir pieejama latviešu valodā.

Kārlis atrada dažus domubiedrus, ar kuru palīdzību 2018. gada vasarā tapa šī lapa. Mērķis ir kļūt par vērā ņemamu ziņu avotu, uz kura informāciju var paļauties.