Neste vēja parks

Neste plāno no 2023. gadā visā pasaulē pāriet…

Uzņēmums Neste ir apņēmies līdz 2035. gadam padarīt savu ražošanu par oglekļneitrālu. Šī mērķa sasniegšanai Neste plāno jau 2023. gadā visā pasaulē pilnībā izmantot tikai atjaunojamo elektroenerģiju. Tāpēc Neste palielinās atjaunojamās elektroenerģijas izmantošanu savā Porvo pārstrādes rūpnīcā…

Neste Limbaži

Neste izmēģina pirmo elektroauto uzlādes pakalpojumu

2021. gada jūnijā Neste uzsāk elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pakalpojuma pilotprojektu ar mērķi piedāvāt to loģistikas uzņēmumiem Somijā. Pirmo šādu pakalpojumu ieviesīs Niemi Services savā bāzē Helsinku Konalas rajonā. Ar šo pilotprojektu Neste un Niemi varēs vieglāk…

Neste MY renewable jet fuel (SAF)

Aviācijas nākotne

Covid-19 pandēmija aviāciju skāra īpaši smagi, praktiski apstādinot šo gadsimtu veco nozari. Tā kā šobrīd vadošais princips ir ilgtspēja, kuru papildina ambiciozie oglekļneitralitātes emisiju mērķi, joprojām nav atbildes uz virkni jautājumu. Vai aviācijas nozare atgūsies?…