Saules paneļi

Pieņemts atbalsts saules paneļu uzstādīšanai

Šodien, 09.03.2022, ir stājušies spēkā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) sagatavotie MK noteikumi Nr.150 saules paneļu un energoefektīvu apkures sistēmu iegādei ar valsts atbalstu. Tālāko konkursa īstenošanu, izvērtēšanu, kā arī naudas atmaksas procesu veiks “Vides investīciju fonds” (turpmāk VIF), kurš pēc 10 darba dienām izsludinās konkursu.

Konkursa ietvaros pieejamais kopējais atbalsts ir 20 miljoni euro un pieteikties šim atbalstam varēs līdz 2023.gada 31.decembrim, pie nosacījuma, ja līdz tam brīdim visa projekta nauda netiks izlietota. Vienai mājsaimniecībai maksimālais atbalsts saules paneļu uzstādīšanai ir līdz 4000 euro.

Būtiska nianse, kuru ir jāuzsver  – finansējumam pieteikties varēs tikai pēc saules paneļu uzstādīšanas. No sākuma par saviem vai piesaistītiem (kredīts utt.) līdzekļiem mājsaimniecībā jāuzstāda saules paneļu elektrostacija, un tikai pēc tam varēs sagatavot pieteikumu un pārējo dokumentāciju, lai saņemtu valsts atbalsta naudu. Diemžēl, savlaicīgi no VIF nekāda garantija netiek sniegta, ka 100% saņemsiet valsts atbalstu, tomēr šajos MK noteikumos ir pietiekoši detalizēti norādīts kādiem nosacījumiem ir jāizpildās, lai atbalstu saņemtu.

Ja neesi drošs, vai atbilsti visiem nosacījuma punktiem, tad noteikti vari vērsties pie VIF vai sava saules paneļu uzstādītāja, ja šādu informācijas sniegšanu viņi nodrošina. Solarshop.lv saviem klientiem, kuri ir izteikuši vēlmi uzstādīt saules paneļus ar valsts atbalstu, nodrošinās pilna servisa pakalpojumu – sākot ar konsultāciju un beidzot ar visu dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu VIFā. Solarshop.lv uzstādīs paneļus un sakārtos visus dokumentus atbalsta saņemšanai, ja klients atbildīs konkursa nosacījumiem.

  Porsche centrā atklāj Latvijā jaudīgāko elektroauto lādētāju

Lai varētu pretendēt uz valsts atbalstu saules paneļu uzstādīšanai ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

 • Projekta iesniedzējs ir fiziska persona (privātpersona) Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs.
 • Zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu.
 • Dzīvojamā māja pēc būvju klasifikācijas noteikumiem atbilst vienai no šādām dzīvojamo māju klasēm:
 • viena dzīvokļa mājas (būves kods 1110);
 • dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (būves kods 11100101);
 • individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102);
 • individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103);
 • divu dzīvokļu mājas (būves kods 112101);
 • dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101),
 • ja ēka neatbildīs kādam no šiem klasifikātoriem, tad uz atbalstu pretendēt nevar.
 • Māja ir nodota ekspluatācijā līdz projekta iesniegšanas dienai.
 • Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība, bet juridiskā adrese var būt reģistrēta, pie nosacījuma, ja faktiskā saimnieciskā darbība notiek citā vietā (veiklas, birojs, noliktava neatrodas dzivojamajā mājā).
 • Vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas jāizmantota pašpatēriņa vajadzībām, bet ja tiks izmantota NETO norēķina sistēma (saražotā elektroenerģija nodota atpakaļ tīklā un vēlāk izmantota) tad šie ierobežojumi netiks tik stingri vērtēti.
 • Ja saules paneļu sistēma tiek uzstādīta dzīvojamā mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai (lielākajā vairumā gadījumu), tad pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nedrīkst pārsniegt 50% no pieslēguma atļautās maksimālās patēriņa slodzes.
  Šeit svarīgi pievērt uzmanību kāda ir mājsaimniecības ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva jeb ampēri (A). Zemāk ir tabula ar visbiežāk sastopamajām nominālajām A slodzēm un attiecīgi maksimālā paneļu jauda, ko kompensēs valsts. Piemēram, ja mājsaimniecībai ir 3 fāzu pieslēgums un nominālā strāva ir 16A, tad uzstādīt varēs saules paneļu sistēma ar jaudu līdz 5,5kW.
  “Hansa.RE” izvieto saules paneļu elektrostaciju uz diviem komercobjektiem Rīgā
Ampēri (A)1 fāze3 fāzes
161,8kW5,5 kW
202,3kW6,9 kW
252,9kW8,7 kW
323,7kw11,1 kw

Pastāv iespēja vērsties pie Sadales Tīkla un lūgt palielināt ampērus, ja tas konkrētajā adresē vispār ir iespējams, kā arī katram individuāli jāizvērte slodzes palielināšanas nepieciešamība.

 • Ja tiek uzstādīta autonomā jeb off-grid sistēma, tad šie ierobežojumi par ampēriem neattieksies.
 • Ja par saules paneļu sistēmas iegādi un uzstādīšanu tika maksāts pirms 09.03.2022, tad šādas izmaksas netiks kompensētas.
 • Saules paneļu elektrostacijas iekārtas drīkst iegādāties tikai no Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem.
 • Saules paneļu iekārtam ir noteikts maksimālās izmaksas, kuras tiek kompensētas, piemēram, uzstādot saules paneļus ar 8kw nominālo jaudu, kompensēti tiks 3500 euro (skatīt tabulu zemāk).
Elektroenerģijas ražošanas iekārtas (invertora) nominālā jauda, kWMaksimālais atbalsta apmērs elektroenerģijas ražošanas iekārtas un invertora iegādei, EUR
līdz 1 (neieskaitot)700
no 1 līdz 2 (neieskaitot)1000
no 2 līdz 3 (neieskaitot)1400
no 3 līdz 4 (neieskaitot)1800
no 4 līdz 5 (neieskaitot)2200
no 5 līdz 6 (neieskaitot)2500
no 6 līdz 7 (neieskaitot)2800
no 7 līdz 8 (neieskaitot)3200
no 8 līdz 9 (neieskaitot)3500
no 9 līdz 10 (neieskaitot)3800
no 10 līdz 11,1 (neieskaitot)4000
 • Projekta iesniedzējam vai dzīvojamās mājas īpašniekam NEDRĪKST būt nodokļu parādi vairāk kā 150 EUR (šis punkts vairak attiecas uz pašnodarbinātajām personām).
 • Nedrīkst būt aktuāls maksātnespējas process, noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, kas stājies spēkā par kukuļņemšanu, kukuļdošanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, kā arī nedrīkst būt reģistrēts kā parādnieks uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā
  Latvijā atvērusies Ionity uzlādes stacija

Piemērs

Jānim Bērziņam ir privātmāja jeb viena dzīvokļa māja ar būves kodus 1110. Viņš ir fiziska persona, mājas īpašnieks un atbilst visām augstāk minētajām prasībam. Mājsaimniecībai ir 3 fāžu pieslēgums un nominālā strāva 25A. Elektrības patēriņš gadā ir 15000kWh un viņš vēlas uzstādīt saules paneļu sistēmu ar maksimāli iespējamo invertora nominālo jaudu 11,1 kW un saņemt valsts atbalstu 4000 EUR apmērā.

Tomēr šeit sākas bieži dzirdētais “bet” – Jānis Bērziņš nevarēs uzstādīt 11,1kW un pretendēt uz maksimālo 4000 EUR atbalsta summu, jo mājai ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir tikai 25A, un pēc esošajiem noteikumiem, viņš maksimāli varēs uzstādīt invertoru ar nominālo jaudu 8,5kw un atbalsta summa būs 3500 EUR.

Svarīga nianse, 5 gadus pēc atbalsta naudas saņemšanas būs jāpilda vairāki nosacījumi, lai nebūtu jāatmaksā saņemtā nauda atpakaļ, piemēram, nedrīkst veikt saimniecisko darbību, mājas pārdošanas gadījumā jāatgriež projekta nauda vai arī jaunajam īpašniekam jāpārņem saistības, katru gadu jāiesniedz atskaites par saražoto un patērēto elektrības apjomu u.c.

Ja esi nolēmis uzstādīt saules paneļus un saņemt valsts atbalstu, konsultējies ar Solarshop.lv, kas spēs nodrošināt pilnu servisu un papildus arī sakārtot dokumentus atbalsta saņemšanai.

Pieņemts atbalsts saules paneļu uzstādīšanai 1
4.6 8 balsojumi
Raksta novērtējums