Govs

Šveice kļūs klimatneitrāla līdz 2050. gadam

Lai gan Šveice nav pilnvērtīga Eiropas Savienības dalībvalsts, arī šī valsts, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem, ir apņēmusies kopā ar ES kļūt klimatneitrāla līdz 2050. gadam.

Šveicei ir paziņojusi, ka valstij līdz 2050. gadam vajadzētu kļūt klimatneitrālai. Tā ir nospraudusi sev šādu mērķi, pamatojoties uz jauniem zinātniskiem atklājumiem, kurus publicējusi Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC).

Šveice plāno līdz 2050. gadam samazināt tīro oglekļa izmešu daudzumu līdz nullei, tādējādi sasniedzot starptautiski saskaņoto mērķi ierobežot globālo sasilšanu līdz maksimālajai temperatūrai 1.5 °C, salīdzinot ar pirmsrūpniecības laikmetu.

Valdības paziņojums

Parakstot Parīzes vienošanos 2016. gadā, valdība paziņoja, ka ir apņēmusies līdz 2050. gadam samazināt Šveices oglekļa emisijas par 70–85%. Šis mērķis balstījās uz IPCC secinājumiem, ka globālā sasilšana būs jāsamazina līdz 2 °C 2100. gadā, lai izvairītos no nopietnām sekām cilvēcei un bioloģiskajai daudzveidībai.

Mums siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jānovērš daudz jaudīgāk un ātrāk – tas ir pašas Šveices interesēs. Turklāt Šveicei kā inovatīvai valstij ir vislabākie apstākļi mērķa sasniegšanai.

Vides ministre Simonetta Sommaruga

2018. gadā IPCC ziņoja, ka globālā sasilšana arī par 1,5 ° C varētu izraisīt nopietnas izmaiņas ekosistēmās un ka ievērojami ātrāk būs jāpanāk nulles neto emisijas bilance.

  Baltijas vides, zinātnes un profesionālās organizācijas aicina savu valstu premjerus iestāties par ES klimata mērķu paaugstināšanu

Pēc šī ziņojuma valsts, kuras karogā ir liels pluss, uzdeva vides birojam pārskatīt ilgtermiņa mērķus klimata jomā un izstrādāt iespējamos rīcības virzienus. Apspriežot Šveices prioritātes ANO Ģenerālajā asamblejā, Šveice nolēma, ka mērķi samazināt emisijas sasniegs līdz 2050. gadam.

Šveici īpaši ietekmē klimata pārmaiņas, jo temperatūra šeit paaugstinās divreiz ātrāk nekā vidēji pasaulē.

Izmantojot jau pieejamās tehnoloģijas un izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, Šveicē oglekļa emisijas no transporta, ēkām un rūpniecības līdz 2050. gadam var samazināt līdz pat 95%.

Pastāv arī iespējas samazināt siltumnīcefekta gāzu daudzumu, īpaši metāna un slāpekļa oksīda, ko ražo lauksaimniecība. Turklāt citās valstīs radīto emisiju samazināšana būs daļa no stratēģijas.

Līdztekus dabiskām CO2 novadītājiem (piemēram, mežiem un augsnei) nākotnē, lai kompensētu atlikušās emisijas, ir jāizmanto tehnoloģijas, kas neatgriezeniski noņem siltumnīcefekta gāzes no atmosfēras un tās uzglabā. Šo emisiju tehnoloģiju attīstībā svarīga loma ir Šveices rūpniecībai un pētniecībai.

Šveices valdības lapa

Citas valstis, tostarp Lielbritānija, Francija un Zviedrija, jau ir iestrādājušas šo mērķi likumos, savukārt sagaidāms, ka Vācija to darīs šogad.

  Kuras valstis ir Eiropas līderes e-autobusu ieviešanā?

Avots: swissinfo.ch

Ja rakstā pamanīji kļūdu, padod mums par to ziņu, iezīmējot ačgārno tekstu un nospiežot Ctrl+Enter. Paldies!

Uzlādēts veikals. Viss Tavam elektromobīlim/elektroauto. Uzlādes stacijas, wallbox, kabeļi un aksesuāri.
Šveice kļūs klimatneitrāla līdz 2050. gadam 1
balsojumi
Raksta novērtējums