Kurzemes zivju pārstrādes uzņēmums “Unda’’

Top apjomīgs saules paneļu projekts Engurē

Arvien biežāk tiek novērots, ka arī Latvijā uz tradīcijām balstīti uzņēmumi uzņēmējdarbībā ievieš mūsdienīgus un dabai draudzīgus risinājumus. Zivju pārstrādes uzņēmums “Unda’’ sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu grupu “AJ Power”, “Swedbank” un Lauku atbalsta dienestu pagājušā gada izskaņā uzsācis apjomīga saules paneļu projekta realizāciju Engurē. Projekts būtiski iezīmē to, kā zivju pārstrādes uzņēmums, kas Engurē turpina ražot zivju produkciju pēc pagājušā gadsimta sākumā iedibinātām tradīcijām, spēj integrēt savos ražošanas procesos mūsdienīgus un alternatīvus zaļos risinājumus.

Projektā uz zemes plānots uzstādīt 630 saules paneļus ar kopējo sistēmas jaudu 236 kW, kas uzņēmumam ik gadu saražos vismaz 226 300 kWh. Visa saražotā zaļā elektroenerģija tiks izmantota uzņēmuma pašpatēriņam, kas nodrošinās tuvu 20% no uzņēmuma kopējā elektroenerģijas patēriņa. Darbs pie saules paneļu projekta realizācijas ir jau uzsākts. Uzņēmums ir apņēmības pilns saules paneļu parku pabeigt jau šā gada pavasarī, aktīvajā saules paneļu ražošanas sākuma posmā, lai jau pilnvērtīgāk savos ražošanas procesos izmantotu zaļo enerģiju.

Zivju konservu ražošana Engurē notiek jau kopš 1907. gada. Pārņemot tradīcijas, 1992. gadā tika nodibināts zivju konservu ražošanas uzņēmums SIA “Unda”. Uzņēmums pēdējos gadus ražošanas procesos cenšas ieviest zaļus un mūsdienīgus risinājumus, kas būtu dabai draudzīgāki. 2020. gadā SIA “Unda” veica pāreju uz sašķidrināto dabasgāzi, kas ļāva būtiski palielināt energoefektivitāti, samazināt izdevumus par enerģiju un būtiski uzlabot ietekmi uz vidi. Pēdējos pāris gadus uzņēmums veicis virkni energoefektivitāti veicinošu uzlabojumu ražošanas cehā. Līdz ar to uzņēmuma investīcija zaļās enerģijas ražošanā ar saules paneļiem ir tikai loģisks nākamais solis, kā arī viens no 2021. gada stratēģiskajiem investīciju projektiem.

Esam atbildīgs uzņēmējs un mums rūp ilgtspējīgi un dabai draudzīgi risinājumi. Kā teikts mūsu vides politikā – Mēs uzņemamies atbildību par savas darbības tiešo ietekmi uz apkārtējo vidi. Jau līdz šim esam aktīvi domājuši par ilgtspēju. Turklāt tas iet roku rokā ar Eiropas Savienības klimata politiku, Eiropas zaļo kursu un mērķi par klimata neitralitāti 2050. gadā.

Tādi termini kā videi nekaitīga rūpniecība, energoefektivitāte, tīra enerģija un piesārņojuma novēršana nenoliedzami saskan ar mūsu uzņēmuma filozofiju. Protams, ir arī ekonomiskie apsvērumi, kas ir ne mazāk būtiski. Pašreiz vērojama nebijuša mēroga energokrīze un energoresursu cenas ir ļoti augstas, tāpēc savs saules paneļu parks būtiski palīdzēs uzlabot uzņēmuma konkurētspēju starptautiskā līmenī.

SIA “Unda” valdes priekšsēdētājs Artūrs Bubišs

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu grupu “AJ Power”, “Swedbank” un Lauku atbalsta dienestu. Kopējās investīcijas projektā ir 165 460,00 EUR.

  Rīgas pašvaldība atbalstīs “SimpleCharge” elektroauto uzlādes staciju testēšanu Ķīpsalā
Kurzemes zivju pārstrādes uzņēmums “Unda’’

Uzņēmēji, kas iegulda ilgtspējīgos risinājumos, ir Latvijas tautsaimniecības nākotne. Zivju pārstrādes uzņēmums “Unda” lieliski parāda to, ka tradīcijām bagātā ražošanā var integrēt arī mūsdienu tehnoloģijas. Un Swedbank mērķis ir būt daļai no šī transformācijas procesa.

Lauris Mencis, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs

Mums ir patiess prieks redzēt Latvijas uzņēmumus, kuri ar vien vairāk pievērš uzmanību ilgtspējīgiem un pret apkārtējo vidi atbildīgiem ražošanas procesiem. SIA “Unda” ir izcils piemērs tam, kā organizēt savus ražošanas procesus, apvienojot senās tradīcijas ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām, tādējādi atbildīgi izmantojot resursus un mazinot radīto ietekmi uz vidi.

Esam pārliecināti, ka šis projekts sniegs atbalstu uzņēmuma tālākai attīstībai un dos konkurences priekšrocības kā vietējā, tā arī starptautiskajos tirgos. Apzināmies, ka šā brīža strauji mainīgajos energoresursu tirgus apstākļos uzņēmumiem ir būtiski pārvaldīt riskus, kas saistīti ar izmaksu kāpumu. Realizējot saules paneļu parku, SIA “Unda” spēs daļu nepieciešamās elektroenerģijas ilgtermiņā nodrošināt par nemainīgu cenu. Esam gandarīti, ka šāda veida projektu finansēšanā ir iesaistījusies arī “Swedbank”, kas paver plašākas iespējas uzņēmumiem realizēt tieši atjaunīgo energoresursu projektus.

“AJ Power” vadītājs Roberts Samtiņš

Ikviens projekts, kurā tiek sasniegti ilgtspējīgi mērķi, tā ir Lauku atbalsta dienesta vērtība. SIA “Unda” ir uzņēmums, kurš spējis turpināt savu izaugsmi un atrast jaunus noieta tirgus arī zivsaimniecības nozarei arī ne tik vienkāršos laikos.

Kā tas ir iespējams? Ja ir ekonomiski pamatota ideja, vadība, kura dara visu, lai to ieviestu, un darbinieki, kas tās īsteno. LAD sadarbība ar uzņēmumu vienmēr ir bijusi ļoti veiksmīga, tāpēc ceram, ka arī nākotnē uzņēmums turpinās strādāt tikpat veiksmīgi un īstenos jaunus projektus.

Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš

Uzlādēts viedoklis

Nu jau Latvijā ir vairāki uzņēmumi ar diez gan ievērojamām saules paneļu ražošanas jaudām. Tagad jāgaida, kad būs pirmais, kurš pārsniegs 1 MW. Šāda sacensība ir ļoti laba visai sabiedrībai. Kaut nu nebūs lielas aizķeršanās ar VES parkiem.

  Konferencē “WindWorks. Rethink Energy” diskutēs par atkrastes vēju Latvijā
Top apjomīgs saules paneļu projekts Engurē 1
5 1 balsojums
Raksta novērtējums