Gāzes baloni

Vai CNG ir jaunā dīzeļdegviela?

Atjaunotajā Latvijas valsts plānā, kurā galvenais uzsvars ir uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, transporta sektorā dominē saspiestā dabasgāze. Vai tā tiešām spēj mazināt emisijas?

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030. gadam ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru tiek noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi šādās nozarēs vai darbībās – siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums un oglekļa dioksīda piesaistes palielinājums, atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielinājums, energoefektivitātes uzlabošana, enerģētiskās drošības nodrošināšana, enerģijas tirgu infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana, kā arī inovāciju, pētniecības un konkurētspējas uzlabošana.

Transporta sektorā ļoti liels uzsvars tiek likts tieši uz CNG un tikai cita starpā pieminēti elektroauto. Tas atgādina situāciju pirms vairākiem gadiem, kad dīzeļdegvielu propogandēja, jo tai ir mazāks CO2 izmešu daudzums, noklusējot to, ka NOx un PM ir ievērojami vairāk.

Dīzeļdegvielas CO2 emisiju ietilpība [izteiktu CO2 tonnās uz TJ] ir par apmēram 7,3% lielāka nekā benzīnam un apmēram par 16% lielāka nekā LPG. Savukārt dabasgāzes CO2 emisiju ietilpība ir par 25,6% mazāka nekā dīzeļdegvielai.

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna aktualizētā versija, 8) Transports (11.09.2019.)

Vienīgā vieta, kurā piemin elektrību kā risinājumu ir pie punkta “Veicināt naftas produktiem alternatīvu energoresursu izmantošanu”. Tanī rakstīts, ka elektroenerģija ir primāra, bet vienīgi dabasgāzei ir ierakstīti reāli rīcības plāni ar konkrētām summām.

Energoefektivitāti transportā var uzlabot, nodrošinot pāreju uz dažādām alternatīvajām degvielām, primāri elektroenerģiju, CNG/LNG, nākotnē arī ūdeņradi.

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna aktualizētā versija, 8) Transports (11.09.2019.)
Latvijā radīto SEG emisiju avotu struktūra
Latvijā radīto SEG emisiju avotu struktūra. Avots: VARAM

CNG un LPG atšķirības

Lai arī abi minētie produkti ir gāzveida, tiem ir būtiskas atšķirības:

  • LPG ir sašķidrināta gāze, kas tiek glabāta pie 16-bar spiedienā, savukārt CNG ir saspiesta dabas gāze, kas tiek glabāta līdz 230-bar spiedienā.  Tātad, CNG tiek glabāts pie 12-14 reizes augstākā spiediena nekā LPG.
  • CNG gāze tiek ražota saspiežot dabas gāzi, savukārt LPG gāzi iegūst vai nu no dabas gāzes kondensāta nogulām, kur tā veidojas dabiskā ceļā, vai naftas pārstrādes procesā.
  Aprīlī sāksies vēja parka “Tārgale” būvniecība Ventspils novadā

Saspiestās dabasgāzes priekšrocības

Ņemot vērā, ka dabasgāze izmaksā ievērojami lētāk kā nafta, tā pat ļoti saspiestā veidā ir lētāka. Ja CNG pērk “Virši A”, tad izmaksas uz 100 km pēc viņu aprēķiniem ir par aptuveni 27% zemākas, bet cena litrā ir par 18% zemāka.

Dzinēji, kas izmanto CNG ir par aptuveni 50% klusāki un izlaiž par 29% mazāk CO2, par 88% mazāk NOx un par 98% mazāk PM daļiņu, salīdzinot ar benzīna dzinējiem. Pie tam dabasgāzi var ražot videi draudzīgā veidā, piemēram, no atkritumiem.

Trūkumi

Lai neradītu lieku potenciālu sprādzienbīstamībai, mašīnai jābūt ir ideālā stāvoklī, jo CNG tiek glabāta ievērojami lielākā spiedienā par LPG. Ja tvertnē vai jebkur citur sistēmā būs sūce, tad pastāv liela iespēja to nepamanīt. Ja šķidrumam ir sūce, tad to var pamanīt pēc peļķes zem automašīnas.

Šobrīd Latvijā ir tikai viena vieta, kur var iegādāties CNG. Tātad infrastruktūra ir teju neeksistējoša. Saspiestā dabasgāze, sašķidrinātā dabasgāze un dabasgāze 2018.gadā Latvijā tika patērēta nelielos apjomos – 0,0045% no autotransportā izmantotā energoresursu apjoma.

Pat pašā lapā, kas reklamē CNG, ir rakstīts, ka tas ir (tīrākais) dedzināmais enerģijas avots. Tātad emisijas joprojām tiek radītas. Par 29% mazāk, nozīmē, ka joprojām ievērojams daudzums emisiju tiek radīts. Tas ir pieņemot, ka dabasgāze nākusi no videi draudzīga avota, bet, ja pieņem, ka dabasgāze nākusi no naftas pārstrādes, aina kļūst bēdīgāka.

Šobrīd Latvijā ar dabasgāzes ražošanu autotransportam nenodarbojas neviens uzņēmums, tātad tā ir jāimportē un iespējams nākotnē būs jāatbalsta uzņēmumi, lai to ražotu (atceramies, cik veiksmīgi gāja ar rapša audzēšanu priekš biodegvielas).

Salīdzinot ar elektrību

Visi zina, ka elektroauto (tie, kas nav hibrīdi) nerada izmešus. Vienīgais, ko var pieskaitīt pie piesārņojumu ir riepu un bremžu nolietojums. Bieži izskan arguments, ka tādēļ, ka jauda ir pieejama uzreiz, riepas nolietojas ātrāk, bet tas ir atkarīgs no tā, cik smaga ir labā pēda. Vienlaicīgi bremzes tiek lietotas mazāk, jo lielu daļu no bremzēšanas veic motors (rekuperācija).

  Valdība konceptuāli atbalsta subsīdijas jauniem un lietotiem elektroauto

Tātad elektroauto ir par 100% mazāk CO2, par 100% mazāk NOx un par 99.9% mazāk PM kā dīzeļa dzinēja līdziniekam. Arī izmaksas ir ievērojami zemākas. Satiksmes Ministrija noteica e-mobi tīkla cenu tā, lai tā būtu izdevīgāka par LPG. Pēc Virši A aprēķina, CNG patērē 3.50 €/100 km, lādējot mājās Nissan Leaf patērētu 2.38 €/100 km, bet lādējot ātrajā uzlādes stacijā – 3.33 €/100 km.

Jau šobrīd Latvijā ir 78 ātrās uzlādes stacijas un valsts ir apņēmusies uzstādīt vēl 80 stacijas un vēl būs daudzas privāti operētās uzlādes stacijas. Nacionālajā klimata un enerģētikas plānā 2021. – 2030. g. ir punkts, kurā ir rakstīts, ka būs 300 ātrās uzlādes stacijas līdz 2030. gadam. Tas ir neņemot vērā pusātrās un lēnās uzlādes iespējas.

Valsts atbalsts

Plānā ir vairāki atbalsta punkti, kas ir konkrēti paredzēti, lai veicinātu CNG izmantošanu transporta sektorā. Viens arguments par labu tam ir tas, ka esošos transportlīdzekļus var aprīkot ar attiecīgajām iekārtām, lai tās strādātu arī ar CNG, bet nezināmu iemeslu dēļ netiek minēts, ka tādā gadījumā efektivitāte zūd par apmēram 30%.

SEG ierobežošanas mēŗķu neizpildes sekas
SEG ierobežošanas mēŗķu neizpildes sekas. Avots: VARAM

Lai sasniegtu 10% AER transporta sektorā (2020.g. mērķis) vajadzētu, lai 8% būtu ar CNG (šobrīd ir ap 2%). Tātad 92’000 mašīnām jau nākamgad ir jābūt ar CNG un vēl vairāk, ja tie ir aprīkoti arī ar benzīna vai dīzeļa dzinējiem. Lai sasniegtu 14% AER (2024. g. mērķis) vajadzētu 137’000. Tas ir vērtējot tikai to, ka enerģijai jānāk no atjaunojama energoresursa. Ņemot vērā, ka SEG izmešiem līdz 2050. g. ir jābūt 0, tad CNG nav variants. Tas pat neder kā pagaidu variants.

  Vēl šonedēļ var pieteikties Baltics & Slovakia ClimAccelerator

Plānā ir arī paredzēts palielināt energoefektivitāti. Autotransportā CNG dzinējs laboratorijās ir ar līdz 45 % augstu efektivitāti. Elektromotors ir ar 95 % efektivitāti. Ņemot vērā, ka TEC strādā ar 85+ % efektivitāti, tad, ja TEC izmanto gāzi, lai ražotu elektrību, tas ir energoefektīvāk par gāzes pielietošanu autotransportā. Pie tam, priekš TEC vajadzībām dabasgāzei nav jābūt tik specifiskai.

Uzlādēts viedoklis

Es personīgi nesaprotu iemeslu, kāpēc valstij vajadzētu iejaukties CNG izplatīšanā, ja ieguvumi, salīdzinot ar bezizmešu alternatīvu, ir tik mazi. Pat, ja šo infrastruktūru izveidotu, valsts mērķi, kas ir finansiāli saistoši, 2020. un 2024. g. netiktu sasniegti kaut vai tāda iemesla dēļ, ka adopcija nenotiktu pietiekami strauji. Tātad mērķus ar šo tehnoloģiju nesasniegt. Vismaz ne tikai ar to.

Ja LPG spēj samazināt izmešus par 16% un infrastruktūra jau ir vietā, kāpēc ir jāiegulda vēl vienā līdzīgā tehnoloģijā, kas ir tikai nedaudz labāka, vienlaicīgi ignorējot tehnoloģiju, kas ir ievērojami labāka? Starp citu, plānotais atbalsts ir 130 miljoni eiro, kas paredzēti infrastruktūrai, un vēl 120 miljoni, kas paredzēti izpētei.

Ja pieņem, ka valsts visiem iedotu 50% atbalstu jaunā e-up! iegādei, tad par šādu summu sanāktu vairāk kā 13’000 + 12’000 elektroauto. Šis gan nebūtu līdz galam racionāls valsts atbalsts, bet noteikti to naudu var pielietot labāk kā iegrūst tehnoloģijā, kas nespēs ne īstermiņā, ne ilgtermiņā uzlabot reālo situāciju.

Neviens arī nerunā par to, ka ražojot gāzi (un naftas produktus, kam gāze ir blakus produkts), tā ievērojamos apmēros tiek vienkārši izlaista apkārtējā vidē. Dažās publikācijās var lasīt, ka zudumi ir pat līdz 10 % lieli.

Kā mēs katrs varam samazināt SEG izmešus transportā? Pēc iespējas mazāk pārvietoties ar privāto transportu. Iedomājies, ja tu par 10% samazinātu savus braucienus, tad arī izmeši ir par 10% mazāk. Vai tiešām līdz veikalam, kas atrodas 2 krustojumus tālāk ir jābrauc ar mašīnu?

Ja rakstā pamanīji kļūdu, padod mums par to ziņu, iezīmējot ačgārno tekstu un nospiežot Ctrl+Enter. Paldies!

Uzlādēts veikals. Viss Tavam elektromobīlim/elektroauto. Uzlādes stacijas, wallbox, kabeļi un aksesuāri.
Vai CNG ir jaunā dīzeļdegviela? 1
balsojumi
Raksta novērtējums